ruesendecs
Starověké Athény
Starověké Athény

Starověké Athény

To, co znamená pro Paříž Eiffelovka, pro Řím Koloseum, je po Athény Akropolis. Tato monumentální stavba vypínající se nad městem je symbolem nejen Athén, ale i celého Řecka. Samotné Athény jsou dnes hlavním městem Řecka. Byly osídleny již v neolitu a někdy kolem roku 1600 př.n.l. Vznikla na místě dnešní Akropole krétská (minojská) osada. Od 6. do 3. století př.n.l. byly Athény nejvýznamnějším z řeckých států, centrem politiky, obchodu a umění (Sofokles, Euripides, Feidias) a také filosofie (Sokrates, Platon, Aristoteles).

Akropolis

V překladu znamená Akropolis horní město, což je v tomto případě příznačné, neboť se vypíná na vystouplém skalním pahorku viditelném ze všech stran. Z dálky dělá dojem jedné mohutné kamenné pevnostgi. V dějinách představovala Akropole nejdůležitější část starověkých řeckých měst. Nacházely se zde nejdůležitější chrámy, vladařský palác, ale také divadlo. Athénská Akropolis je nejznámější a nejzachovalejší řeckou akropolí a také nejčastějším turistickým cílem.

Historie Athénské Akropolis

Budována byla velmi dlouho, a to zhruba od 15. až do 5. století před naším letopočtem. Nejprve si zde mykénský král nechal postavit hrad, který byl obehnán 750 m dlouhou zdí vysokou místy až 10 metrů. V 6. století př.n.l. pak vznikl chrám Athény Polias a tzv. Starý chrám (Archaios naos). Po slavném vítězství Athéňanů u Marathonu v 5. století př.n.l. Bylo na vrchol dovezeno 8 tisíc dvoutunových bloků vápence z Pirea, díky čemuž se podařilo srovnat povrch a mohl být postaven tzv. Starší Pantheon. Ten však poničili Peršané při dobytí Athén v roce 480 př.n.l. V dalších letech prošla Akropolis mnoha změnami v závislosti na tom, kdo zrovna Athény ovládl.

Význam Akropole pro Řecko

Dlouho po dokončení až do vyplenění Peršany, ale i poté, byla Athénská Akropolis politickým, náboženským i kulturním centrem starověkého Řecka. Po osamostatnění Řecka byla Akropole vyhlášena národní památkou a stát se snažil ji uvést do původního stavu a zbavit ji všech středověkých i novověkých úprav. Rekonstrukce však probíhala zbrkle a udělalo se spoustu chyb. Proto se muselo v roce 1980 začít znovu. Celkové dokončení potrvá ještě několik let, ovšem pro turisty je otevřeno nové archeologické muzeum. V něm jsou uloženy nálezy z Akropole a okolí, například sochy, fresky nebo keramika.

Zarezervujte si taky dostupné ubytování v hotelu Athény

Pokud pro vás není rezervace hotelu příliš atraktivní a je vaším cílem objednat zájezd Athény přímo od cestovní kanceláře, využijte následující formulář:

Pokud je vaše .destinace Athény , doporučujemedoporučujeme: vybrat z následujících zájezdů:

Zdroj obrázku: https://pixabay.com/cs/photos/parthen%C3%B3n-%C5%99ecko-akropolis-at%C3%A9ny-2125566/

Tento článek je dostupné také v jazyce: Angličtina Němec Španělský Ruský

About studio Makawiel

Makawiel Publishing je profesionální tým redaktorů, který zajišťuje služby v oblasti redakce, copywritingu, ale i internetového marketingu.